𝐊𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐟𝐟 & 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝑀𝑒𝑟𝑟𝑦𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑢𝑦 𝑁ℎ𝑜̛𝑛

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Wednesday, February 23, 2022
 • 📌 𝐊𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐟𝐟 & 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠:

  🕌 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐔̉
  (𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑟𝑦𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑄𝑢𝑦 𝑁ℎ𝑜̛𝑛)

  - 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 13h00 - 19h00 | Ngày 25/02/2022
  - Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace tại 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  👉 Sự xuất hiện của "𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́" 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 khiến nhiều người hình dung xa hơn về diện mạo mới của 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 khi công trình này được 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 mời gần 𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 về cùng kiến tạo, bảo chứng cho chất lượng và tiềm năng khai thác vận hành: 𝗚𝗿𝗲𝗴 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻, 𝗠𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼𝘁𝘁, 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻, 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀...

  🏆 Trung tuần tháng 2, 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 nhận 2 kỷ lục:
  - 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚;
  - 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐.

  🏡 "Trái tim sôi động" 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 dự kiến sẽ ra mắt đầu tiên, hình thành nên 36 tuyến phố đa năng với hơn 𝟓𝟎 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 được lấy cảm hứng từ Tây sang Đông trên diện tích 67ha.
  ————————————————
  ⭐️ 𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐋𝐀𝐍𝐃 ⭐️
  𝑇𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎́𝑐 𝑎̂̉𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐
  (𝐶𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑜𝑛 𝟐𝟎𝟐𝟐)
  ------------------------------------------
  𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑸𝒖𝒚 𝑵𝒉𝒐̛𝒏 - 𝑸𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒅𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝒃𝒂́𝒏 đ𝒂̉𝒐 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒊
  🔎 Website: http://merrylands.com.vn/
  📞 Hotline: 0904 79 97 39
  #Merryland #Merryland_Quy_Nhon
 • Source: https://youtu.be/EFpcanf4rD8
Loading...

Comment