លោកគ្រូមហាជុំ, សែនក្បាលទឹកយកលាភយកហេង ពេលល្អ ថ្ងៃល្អ ត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះសំរាប់សែន ប្រញាប់ចុចស្តាប់

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Saturday, August 6, 2022
  • លោកគ្រូមហាជុំ, សែនក្បាលទឹកយកលាភយកហេង ពេលល្អ ថ្ងៃល្អ ត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះសំរាប់សែន ប្រញាប់ចុចស្តាប់

    អរគុណសំរាប់ការទស្សនារបស់ពុងម៉ែបងប្អូន សូមចុចសាបស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕
    Thank you for watching my video.
    If you like my channel and content please help like, comment, subscribe and share my video to your friends.
  • Source: https://youtu.be/O80fz-vwKcc
Loading...

Comment