Elena - Luna alba

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Sunday, December 2, 2018
 • Albumul "Luna Alba" il gasesti aici: https://www.emag.ro/elena-gheorghe-luna-alba-cd-101-2847-2/pd/DGWNCQBBM/

  Asculta cea mai noua piesa armaneasca, Ela Ela - https://www.clipvl.net/video/-r9JZCZ8vF0/video.html

  Dragilor, surpriza mea pentru voi! Ne vedem si pe:

  http:// fb.com/elenagheorgheoficial
  http://twitter.com/elena_gheorghe
  http://instagram.com/elenagheorgheofficial

  Booking: Cornel Ene | 0729662163
  Music: Original version Adrian Hila
  Lyrics: Mihaela Liuta
  Orchestration: Kiba Dachi , Marius Pop , Hahaha Production - Live Department
  Mix & Master:Marius Pop; Hahaha Production - Live Department
  Band: Dani Peanci, Andrei Crutu, Cristi Zica,Andrei Ganea, George Trif, Decebal Constantin
  Dancers: Vanghilizmo
  Dress: Alexandru Raicu
  Directed by Climov Anton
  Concept: Elena Gheorghe

  Multumiri speciale:
  Dani Peanci, Steaua di Vreari, Alexandru Pelin, Ana Radu, Ioana Ieremia, Victor Detto
  #LiveSession #Cover

  Versuri:
  Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
  Lunjineadzâ calea-aesta anvârligheatâ
  Geanlu ermu, dipu s-anclijsi
  Ca ti astringu n bratsâ, vrută mashi tu yisi

  Di analtu pitu frândzâ Luna anghiliceashti
  Câtâ-nghiosu mutreashti shi-nji mi
  fuvirseashti
  Frati cu câravea, ânji fudzi pi-amari
  Ma ânji dedu ti xeani,
  Bana mea curbani

  Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
  Lunjineadzâ calea-aesta anvârligheatâ
  Geanlu ermu, dipu s-anclijsi
  Ca ti astringu n bratsâ, vrută mashi tu yisi

  Minduieri amari s-alumtâ cu mini
  Câ fârâ di tini nu va-nji hibâ ghini
  Ânji alepshu cali lai nishtiutâ
  Sh-fugu ti eta tutâ sh-nji-alasu a mea vrutâ

  Fârâ tini bana iasti anvirinatâ
  Fârâ tini featâ, fârâ a ta njiatâ
  Va nj-alasu câravea sh estâ greauâ cali
  Fuviroasa xeani ti mirăkili-a meali
 • Source: https://youtu.be/OjTOP4PDuHM
Loading...

Comment