මේ සර්පයො දෂ්ට කරද්දිත් මම අතින් කවනවාIඋග්‍ර විෂ තියෙන දරුණුම නයි පොලොංගු කාමරේ දාගෙන ඉන්න තරුණයා|

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Wednesday, September 28, 2022
  • Source: https://youtu.be/crqFjRZY_pg
Loading...

Comment